เทศบาลตำบลกุดไห call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
กุดไห
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่แนวทางการปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ. 2565
รายละเอียด : วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลกุดไห ได้นำกลุ่มเกษตรกรตำบลกุดไห เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ บ้านนานกเค้า จ.สกลนคร ตามโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่แนวทางการปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ. 2565 และขอขอบพระคุณทางศูนย์ฯ ที่ให้การตอนรับและได้ให้ความรู้กับทางกลุ่มอย่างดีเยี่ยม
ผู้โพส : admin