เทศบาลตำบลกุดไห call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
กุดไห
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
account_box คณะผู้บริหาร
นายวิชา ข่วงทิพย์
นายกเทศมนตรีตำบลกุดไห
โทร : 089-5751143
นายอำนวย ตุพิลา
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดไห
โทร : 062-1848025
นายลบ อิทรพาณิชย์
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดไห
โทร : 081-2636835
นายสด ตุพิลา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 085-6446442
นายราเชนทร์ เติมทานาม
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 092-2685431