messager
 
เทศบาลตำบลกุดไห call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
กุดไห
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางสาวธัญรัตน์ สุรินทะ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 086-2367738
นายเกษมศักดิ์ ตุพิลา
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
โทร : 088-5457761
นายมนัสชัย ศรีมุกดา
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 061-6691274
นางวนา ผิวนิล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 082-8740299
นางสาวแคทลียา โพธิสาระ
คนงานทั่วไป
โทร : 098 8922524