เทศบาลตำบลกุดไห call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
กุดไห
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและประชาสัมพันธ์ร่างประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-biddinเ) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวทางลูกรังนาเซียงเข็ม หมูที่ 4 บ้านค้อใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสริมสร้าง บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสาธารณะเป็นผิวทางลูกรัง สายเลียบที่พักสงฆ์มงคลสถาพร-นาทุ่งกลาง หมู่ที่ 1 บ้านกุดไห poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสาธารณะเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุพิศาล หมู่ที่ 6 บ้านกุดไห poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสาธารณะเป็นถนนลูกรัง สายหนองหัวลิง หมู่ที่ 8 บ้านกลาง
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสาธารระเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองพุก หมู่ที่ 3 บ้านกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสาธารระเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขใจ ซอย 2 หมู่ที่ 3 บ้านกลาง
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดงบ้านเพลีย หมู่ที่ 6 กุดไห poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวลูกรัง สายหนองหินแห่ หมู่ที่ 6 บ้านกุดไห poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมบ่อพัก ถนนมงคลธรรม บ้านกลาง หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมบ่อพัก สายแยกทางหลวงหมายเลข 2218 บ้านกุดไห - บ้านค้อน้อย ถนน รพช.สน. 4079 หมู่ที่ 2 บ้านงิ้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมบ่อพัก ถนนรัฐพัฒนา บ้านกุดไห หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยทราย ม.4 ตำบลกุดไห poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
find_in_page ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านค้อใหญ่
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
1 - 20 (ทั้งหมด 167 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9