เทศบาลตำบลกุดไห call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
กุดไห
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสันติพิทักษ์ - วัดป่าบ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 4,7 บ้านค้อใหญ่ ตำบลกุดไห
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเทศบาลตำบลกุดไห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมบ่อพัก ถนนพุทธรรม บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมบ่อพัก ถนนโพธิ์ไทร ซอย 4 บ้านกุดไห หมู่ที่ 1 โดยวิธีเพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคนภูธร หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมบ่อพัก ถนนพุทธธรรม บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 9
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาธารณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคนภูธร บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมบ่อพัก ถนนโพธิ์ไทร ซอย 4 บ้านกุดไห หมุ่ที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาธารณะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเทศบาล
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางงานก่อปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสันติพิทักษ์ - วัดป่าบ้านค้อใหญ่
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงทางสาธารระเป็นผิวทางลูกรังสายนาบัว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงทางสาธารระเป็นผิวทางลูกรังสายเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงทางสาธารระเป็นผิวทางลูกรังสายถนนปู่ตา ซอย 1 หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงทางสาธารระเป็นผิวทางลูกรังสายมงคลธรรม ซอย 6 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาธารณะเป็นถนนลูกรังสายเกษตรพัฒนาบ้านกลาง หมู่ที่ 10 ตำบลกุดไห
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการรปรับปรุงทางสาธารณะเป็นถนนลูกรัง สายปู่ตา ซอย 1 บ้านกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลกุดไห
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาธารณะเป็นถนนลูกรัง สายนาบัว บ้านกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลกุดไห
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
1 - 20 (ทั้งหมด 133 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7