เทศบาลตำบลกุดไห call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
กุดไห
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา [9 มีนาคม 2566]
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มผ้าย้อมคราม ประจำปีงบประมาณ 2566 [3 มีนาคม 2566]
การจัดทำแนวกันไฟ ณ ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดสกลนคร) อ่างเก็บน้ำห้วยกระเฌอ บ้านค้อน้อย ตำบลกุดไห [1 มีนาคม 2566]
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [28 กุมภาพันธ์ 2566]
มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ยากไร้ตามโครงการของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร [28 กุมภาพันธ์ 2566]
การเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อสร้างความจงรักภักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ [27 กุมภาพันธ์ 2566]
การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับก่อนวัยเรียน ประจำปี 2566 [24 กุมภาพันธ์ 2566]
โครงการรณรงค์เฝ้าระวังและเตรียมการป้องกันไฟป่า (จัดทำเเนวกันไฟ) [22 กุมภาพันธ์ 2566]
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกุดไหและประชาคมระดับตำบลเพื่อพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 /2566และเพิ่มเติมฉบับที่ 2/2566 [20 กุมภาพันธ์ 2566]
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลกุดไหใสสะอาด" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ... [30 มกราคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 - 10 (ทั้งหมด 199 รายการ)