เทศบาลตำบลกุดไห call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
กุดไห
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและ สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ.2565 [20 กันยายน 2565]
การเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อสร้างความจงรักภักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ [19 กันยายน 2565]
โครงการป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยภายในหมู่บ้านชุมชนตำบลกุดไห [14 กันยายน 2565]
โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่แนวทางการปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ. 2565 [13 กันยายน 2565]
กิจกรรมจิตอาสาสัญจรตามโครงการ จิตอาสาสัญจร ภ.จว.สกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2565 จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่บึงอาคะ บ้านกุดไห หมู่ที่6 [8 กันยายน 2565]
โครงการพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [7 กันยายน 2565]
โครงการรวมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [6 กันยายน 2565]
การเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อสร้างความจงรักภักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ [26 สิงหาคม 2565]
การประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดไห [26 สิงหาคม 2565]
โครงการเทศบาลตำบลกุดไหสัญจร ประจำปี 2565 [15 สิงหาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 - 10 (ทั้งหมด 161 รายการ)