เทศบาลตำบลกุดไห call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
กุดไห
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
การประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [26 พฤษภาคม 2565]
การประชุมร่วมกับคณะกรรมการสนับสนุนฯเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาฯเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 [19 พฤษภาคม 2565]
ศูนย์ขับเคื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดสกลนคร) [19 พฤษภาคม 2565]
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกุดไห ม.1,6,11 ตำบลกุดไห [19 พฤษภาคม 2565]
การประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่ตั้งจุดตรวจในเขตเทศบาลตำบลกุดไห เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 [7 เมษายน 2565]
แถวเคารพธงชาติ สร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ [4 เมษายน 2565]
โครงการสนับสนุนวันผู้พิการสากล ประจำปีงบประมาณ 2565 [31 มีนาคม 2565]
โครงการ Big Cleaning Day เฝ้าระวังป้องกันโรค โควิด-19 ประจำเดือนมีนาคม 2565 [30 มีนาคม 2565]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า [16 มีนาคม 2565]
กิจกรรมปลูกผักกับกลุ่มผักแซบบึงอาคะ [4 มีนาคม 2565]
1 - 10 (ทั้งหมด 126 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13