เทศบาลตำบลกุดไห call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
กุดไห
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
การประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [26 กันยายน 2566]
โครงการฝึกอบรมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและสร้างความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน ชุมชนตำบลกุดไห [15 กันยายน 2566]
โครงการคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2566 [12 กันยายน 2566]
โครงการเทศบาลตำบลกุดไหสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [4 กันยายน 2566]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนวิธีการดับเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [31 สิงหาคม 2566]
การประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [30 สิงหาคม 2566]
โครงการธรรมสัญจร คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2566 [28 สิงหาคม 2566]
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ [12 สิงหาคม 2566]
การประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [8 สิงหาคม 2566]
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 [28 กรกฎาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 - 10 (ทั้งหมด 226 รายการ)