เทศบาลตำบลกุดไห call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
กุดไห
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
account_box กองช่าง
นายอุทิศ ถันชมนาง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 084-7968689
นายโสภณ ดีบุก
นายช่างโยธา
นายชัยณรงค์ ทิพม่อม
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสุดโท บุญเรืองจักร
พนักงานขับเครื่่องจักรกลขนาดกลาง
นายประชา มูลประสาน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายวิทวัส ศรีสุข
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นางสาวอรปรียา ตุพิลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายไพรัตน์ พรมกาวงศ์
พนักงานขับรถยนต์
นายศักดิ์สุริยา ทิพย์คำมี
พนักงานขับรถยนต์