เทศบาลตำบลกุดไห call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
กุดไห
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file การประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคีรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
description ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ร้านค้า poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
description ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านกุดบาก หมู่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
description ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านกุดบาก หมู่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
description ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านนิคมน้ำอูน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
description ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านกุดไห หมู่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
description ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านกลาง หมู่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
description ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านค้อน้อย หมู่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
description ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านกลาง หมู่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
description ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านค้อใหญ่ หมู่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
description ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านกุดไห หมู่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
description ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านค้อน้อย หมู่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
description ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านค้อใหญ่ หมู่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
description ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านกลาง หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
description ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านงิ้ว หมู่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
description ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านกุดไห หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดไห เรื่อง แบบบัญชีราคาประเมินราคาทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดไห เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลกุดไห ประจำปีการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
find_in_page ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
1 - 20 (ทั้งหมด 78 รายการ) 1 2 3 4