เทศบาลตำบลกุดไห call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
กุดไห
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสันติพิทักษ์ -วัดป่าบ้านค้อใหญ่ ม.4,7 ตำบลกุดไห
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดไห เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดไห เรื่อง การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและใบอนุญาตเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูล ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file การขยายเวลากำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไปออกไปอีก 2 เดือนเฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล ๗ คน "กุดไพกมส์" ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลกุดไหจึงขอแจ้งหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาลตำบลกุดไหทั้ง ๔ แห่ง
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
find_in_page ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสันติพิทักษ์-วัดป่าบ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 4,7 บ้านค้อใหญ่ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
find_in_page ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file การประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดไห เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดไห เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
photo โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file การประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคีรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
insert_drive_file การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
find_in_page ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ร้านค้า poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
1 - 20 (ทั้งหมด 97 รายการ) 1 2 3 4 5