เทศบาลตำบลกุดไห call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
กุดไห
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file การประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดไห เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดไห เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
photo โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file การประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคีรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
find_in_page ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ร้านค้า poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
find_in_page ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านกุดบาก หมู่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
find_in_page ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านกุดบาก หมู่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
find_in_page ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านนิคมน้ำอูน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
find_in_page ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านกุดไห หมู่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
find_in_page ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านกลาง หมู่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
find_in_page ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านค้อน้อย หมู่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
find_in_page ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านกลาง หมู่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
find_in_page ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านค้อใหญ่ หมู่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
find_in_page ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านกุดไห หมู่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
find_in_page ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านค้อน้อย หมู่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
find_in_page ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านค้อใหญ่ หมู่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
1 - 20 (ทั้งหมด 86 รายการ) 1 2 3 4 5