เทศบาลตำบลกุดไห call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
กุดไห
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รายละเอียด : กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานเทศบาลตำบลกุดไห
ผู้โพส : admin