messager
 
เทศบาลตำบลกุดไห call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
กุดไห
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 45
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 42
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 123
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | เปิดอ่าน : 200
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 177
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562 | เปิดอ่าน : 243
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี-งวดที่-3 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | เปิดอ่าน : 171
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี-งวดที่-2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 181
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2562 | เปิดอ่าน : 156
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี-งวดที่-1 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2562 | เปิดอ่าน : 169
รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2561 | เปิดอ่าน : 179
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2560 | เปิดอ่าน : 166
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1