เทศบาลตำบลกุดไห call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
กุดไห
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมภาพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนธันวาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤศจิกายน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตุลาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ2563-สขร.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ2563-สขร.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563-สขร.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2563-สขร.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2562-สขร.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื่อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื่อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
1 - 20 (ทั้งหมด 46 รายการ) 1 2 3