messager
 
เทศบาลตำบลกุดไห call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
กุดไห
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2567
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2567
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 5
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 15
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 36
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 13
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 17
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 38
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 22
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 43
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 18
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 23
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 14
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 41
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 50
find_in_page สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 49
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 50
สรุปผลการจัดซื่อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 45
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 40
1 - 20 (ทั้งหมด 67 รายการ) 1 2 3 4