ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ฒฆ 4805 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง