ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านค้อใหญ่ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง