ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลกุดไห เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2565

ชื่อไฟล์ : EdTqTqqFri102158.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้