เทศบาลตำบลกุดไห call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
กุดไห
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
กิจกรรม KICK OFF โครงการ "๑ หมู่บ้าน ๑ ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์"เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ ( ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖)
รายละเอียด : นศุกร์ ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖นายวิชา ข่วงทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดไหพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลกุดไหร่วมกิจกรรม KICK OFF โครงการ "๑ หมู่บ้าน ๑ ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์"เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ ( ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖) ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านกุดไห หมู่ที่ ๖ บึงอาคะ โดยมอบพันธุ์ไม้ให้กับครัวเรือนต้นแบบตำบลกุดไหเพื่อขยายผลและร่วมปลูกไม้ผลและพืชผักสวนครัวรอบบึงอาคะ
ผู้โพส : admin