เทศบาลตำบลกุดไห call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
กุดไห
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
แถวเคารพธงชาติ สร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รายละเอียด : วันจันทร์ ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2565 เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดไห คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลกุดไหเข้าแถวเคารพธงชาติ สร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ผู้โพส : admin