เทศบาลตำบลกุดไห call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
กุดไห
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
โครงการสนับสนุนวันผู้พิการสากล ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลกุดไห จัดกิจกรรมตามโครงการสนับสนุนวันผู้พิการสากล ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลกุดไห โดยนายวิชา ข่วงทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดไหเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ฯ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลกุดไหร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว
ผู้โพส : admin