เทศบาลตำบลกุดไห call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
กุดไห
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและ สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ.2565
รายละเอียด : วันอังคาร ที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลกุดไห ผู้ใหญ่บ้านกุดไห หมู่ที่ 6 พร้อมด้วยกรรมการหมู่บ้าน ร่วมมอบบ้าน นายพงษ์ไสว คำโคตร บ้านเลขที่ 194 บ้านกุดไห หมู่ที่ 6 โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนครร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลกุดไห ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและ สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ.2565
ผู้โพส : admin