เทศบาลตำบลกุดไห call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
กุดไห
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริจประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
find_in_page รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (12เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (12เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562(ในรอบ12เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file รายงานรอบ-12-เดือน-ปี-61-ของแท้ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file บันทึกข้อความ รายงานการผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1