messager
 
เทศบาลตำบลกุดไห call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
กุดไห
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
folder เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview177

folder เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview146
ประกาศเทศบาลตำบลกุดไห เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview145
เผยแพร่ประชาสะมพันธ์เทศบัญญัติงบประมาณรรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview160
บันทึกหลักการและเหตุผล poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview174
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview158

folder เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview163

folder เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เทศบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview148

folder เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview83

folder เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview26