ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Posted by:

ประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ดังนี้

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

0